UZEM Aracılığıyla Sunulan “Hizmet İçi Eğitim Programı” Tamamlandı

Marmara Üniversitesi’nin ilgili yönergesi kapsamında; Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimleri, UZEM üzerinden gerçekleştirildi. 

Pandemi sürecinde durdurulan yüz yüze hizmet içi eğitimlerin yerini alması planlanan programda, 21 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında 3 ayrı eğitim icra edildi. “Üniversite Özelinde Protokol ve Davranış”, “Resmi Yazışma” ve “Güvenli Yaşam” konularını kapsayan eğitimler, 19 gün boyunca yayında kaldı. Üniversite personelinin ilgiyle takip ettiği programda; özellikle “Üniversite Özelinde Protokol ve Davranış” eğitiminde gönüllü olarak rol alan memur, işçi ve öğrencilerin fiili katılımları ile örnek davranışların sergilendiği eğitici videolar hazırlanarak (ilk defa uygulandı) eğitimlerden verim alınması sağlandı.

Uzaktan Eğitim Merkezinin yapıcı destekleri ile Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğünce yayına hazırlanan eğitim dersleri 4 aşamada oluşturuldu: 

Birinci aşamada; eğitime başlamadan önce personelin bilgi seviyesinin ölçüldüğü ön test sorularına yer verildi.

İkinci aşamada eğitim videosu yer aldı.

Üçüncü aşamada; katılımcıların izledikleri eğitimler hakkındaki değerlendirme ve kanaatlerinin sorulduğu anket bölümüne geçildi.

Son aşamada ise; personelin eğitimler sonucunda elde ettiği kazanımların ve gelişimin son test ile ölçülmesi amaçlandı.

Eğitim öncesi yapılan ön test ortalaması yüz üzerinden 45,9 iken; eğitim sonrası yapılan son test ortalamasının 76,2 puana yükseldiği görüldü. Eğitimlerin personelimizin bilgi ve birikimine pozitif etkisi gözlemlenirken üniversite personelinin eğitimlere olumlu yaklaşımının; yüzde 97,4 oranında olduğu müşahede edildi. Görsel yönü ağır, pratiğe dönük bilgilere ağırlık verilmesinin; pozitif yönlü rakamsal sonuçların üzerinde etkili olduğu, anket sonuçları ile tasdiklenmektedir. Personel Daire Başkanlığımızca; anket sonuçlarının incelenmesi devam etmekte, üniversite personelimizin talepleri ve teklifleri doğrultusunda yeni eğitimlerin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Haber: Nida Şenler

HIZLI ERİŞİM