Yunus Emre ve Türkçe Yılı

“Yunus Emre ve Türkçe Yılı” kapsamında Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü tarafından yabancı dil olarak Türkçe öğretimini konu alan bahar seminerleri 5 Nisan – 9 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlendi. 

Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü, bahar seminerlerinin ilk gecesinde “Dünya Dili Türkçe” adlı seminerde Prof. Dr. Şeref Ateş’i konuk etti.  Moderatörlüğünü Prof. Dr. Okan Yeşilot’un yaptığı seminerde Yunus Emre Enstitüsünün Türk dili ve Türk kültürü faaliyetleri ele alınmış ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve kültürel diplomasi arasındaki ilişkiden bahsedildi. 

6 Nisan 2021 tarihinde yapılan bahar seminerlerinin ikinci gecesinde ise moderatörlüğünü Öğr. Gör. Dr. Aslı Fişekcioğlu’nun yaptığı “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Türk Düşüncesi” adlı seminerde, Prof. Dr. Levent Bayraktar, öncelikle dil, düşünce ilişkisinden bahsetti. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin bir ülkenin coğrafi sınırlarının ötesinde kültürel sınırlarını genişlettiğinden hareketle Türkçe düşünen insanların varlığının önemi ve Türkçenin bir bilim, sanat, düşünce dili olduğunun üzerinde durdu.

7 Nisan 2021 tarihinde yapılan bahar seminerlerinin üçüncü gecesinde ise “ Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Türk Kültürü” konusunda Prof. Dr. Nezir Temur konuk edildi. Moderatörlüğünü Öğr. Üyesi Dr. Mehdi Genceli’nin yaptığı seminerde dil kültür ilişkisi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sürecinde kültür aktarımının önemi ve bu aktarımın hangi ölçütler aracılığı ile yapılması gerektiği üzerinde durdu.

8 Nisan 2021 tarihinde yapılan bahar seminerlerinin dördüncü gecesinde ise moderatörlüğünü Prof. Dr. Özlem Deniz Yılmaz’ın yaptığı “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Dil Müzeleri” konusunda bir seminer düzenledi. Prof. Dr. Ahmet Akkaya’nın konuk olarak katıldığı seminerde dünyadaki dil müzeleri örnekleri ele alınmış, Türkçenin ana dili olarak ve yabancı dil olarak öğretiminde bu örneklerin nasıl kullanılabileceği ile ilgili fikirler tartışmaya açıldı.

9 Nisan 2021 tarihinde yapılan bahar seminerlerinin dördüncü gecesinde ise “ Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Yeni Ölçütler” konusunda bir seminer düzenlendi. Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Dr. Aslı Fişekcioğlu’nun yaptığı ve Doç. Dr. Celile Ökten’in konuk olduğu seminerde, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesinin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanına getirmiş olduğu kavramlar tanıtıldıktan sonra henüz Türkçeye çevrilmemiş olan 2018 ve 2020 yılında yayımlanan yeni ölçütler alanda çalışan bilim insanlarının faydalanması adına tanıtılıp ve değerlendirildi. 

 

HIZLI ERİŞİM