2013-MÜYÖS (Marmara Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı) 2013-MÜYÖS (Marmara University Entrance for Students from Abroad)

        Üniversitemiz lisans ve ön lisans programlarına yurt dışından öğrenci alımı için yapılacak Marmara Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (MÜYÖS) başvuruları başlamıştır.
Başvuru yapmadan önce MÜYÖS Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

        Applications for Marmara University Entrance Examination for Students from Abroad (MÜYÖS) that will be used to place students from abroad in associate and undergraduate programs of the university is started.
Please read MÜYÖS Guide carefully before making your application.


MÜYÖS Yönergesi / Directive for MÜYÖS
MÜYÖS Kılavuzu / MÜYÖS Guide
MÜYÖS Başvuru Sistemi / MÜYÖS Application System

MÜYÖS puanını yurtdışından öğrenci seçme ve yerleştirme için kabul eden üniversiteler

HIZLI ERİŞİM