Üniversitemiz Yeni Koronavirüs Kapsamında Alınan Tedbir ve Önlemlerle İlgili Duyuru

Öğrencilerimiz ve Üniversitemiz Mensupları

Öğretim elemanlarımızın, uluslararası seyahatleri tedbiren ertelenmiş olup; ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara görevlendirmeleri yine önlem olarak tehir edilmiştir.

Üniversitemiz mekanlarında yapılacak konferans, sempozyum, çalıştay vb. akademik faaliyetler, öğrenci kulüplerinin geniş katılımlı etkinlikleri ile lise tanıtım kampanyaları bu kapsamdadır.

Akademik ve idari personelimizin zorunlu olmadıkça özel amaçlı yurtiçi ve yurtdışı seyahat etmemeleri önerilmektedir.

Yurtdışından dönen öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin; ülkeye girişinden itibaren 14 gün süreyle her türlü sosyal temastan kaçınarak, evlerinde kalmaları özellikle önem arz etmektedir.

Üniversite yurtları, yemekhane, kantin, kütüphane, derslik, servisler ve toplu çalışma alanları, hijyen kurallarına göre temizlenmeye devam etmekte olup; üniversite mensuplarımızın ve öğrencilerimizin kurallara uygun temizlik şartlarına riayet etmeleri ve özen göstermeleri önemle rica olunur.

Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu ve Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından alınacak kararlar dahilinde yeni önlem ve gelişmeler üniversitemiz öğrencilerine ve mensuplarımıza ivedilikle duyurulacaktır.

 

         Prof. Dr. Erol ÖZVAR

Marmara Üniversitesi Rektörü

 

 

HIZLI ERİŞİM