"Bağlantılı Araçlardan Otonom Araçlara: Akıllı Ulaşım Sistemleri Çalıştayı" Gerçekleştirildi

Marmara Üniversitesi’nin ikincisini düzenlediği "Bağlantılı Araçlardan Otonom Araçlara: Akıllı Ulaşım Sistemleri Çalıştayı" 06 Aralık 2022 tarihinde Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Kampüsünde gerçekleştirildi. 

Etkinlikte 22 farklı şehirden 75 kuruluştan 145 katılımcı yer aldı. Akıllı Ulaşım Sistemleri, otomotiv, telekomünikasyon gibi ekosistemde yer alan paydaşların ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği etkinlikte, Bağlantılı ve Otonom Araçların günümüze ve geleceğe etkisi, teknolojik, hukuksal ve sosyolojik boyutları ele alındı. 

Marmara Üniversitesi VeNIT Lab Direktörü Doç. Dr. Müjdat Soytürk, “Bağlantılı Araçlardan Otonom Araçlara: V2X İletişimi ve Servisleri” konusunda yaptığı konuşmada, mevcut ve gelecekteki AUS uygulamalar hakkında bilgi verdi. Bağlantılı Araçların sağladığı fayda ve otonom araçların yaygınlaşmasına olan etkisinden bahsetti. VeNIT Lab tarafından gerçekleştirilen V2X haberleşmesi, bağlantılı araçlar, akıllı servisler konularında çalışmaları paylaştı. Geliştirilen ve sahada uygulanan V2X haberleşmesi ile Trafik Işığı Zaman-Faz Bilgisi Paylaşma senaryosunun demonstrasyonunu sundu. Devam eden 5 AB (H2020/Horizon Europe) projesinden bahsedip Hassas Yol Kullanıcısı, Uç Bilişim, Görüntü İşleme ve Yapay Zeka çalışmalarını paylaştı.

AVL Türkiye Ar-Ge Müdürü Dr. Cem Kaypmaz; “Otonom Araçlar: Mevcut Durum ve Geleceğin Araçları” konusunda yaptığı konuşmada, geleceğin araçları, servis modelleri ve beklentileri örnekler ile açıkladı. Ayrıca AVL Türkiye’nin yaptığı çalışmaları sundu. Intetra COO’su Recep Bahar, “Akılı Ulaşım Sistemleri ve Altyapı Uygulamaları” konusunda yaptığı konuşmada Türkiye ve dünyada gerçekleştirdikleri Akıllı Otoyollar ve teknolojileri paylaşarak, geleceğin araçları ve akıllı servislerine nasıl hazırlandıkları, gerçekleştirdikleri yeni teknolojiler konusunda bilgi verdi, örnekler gösterdi. Türk Telekom’dan Sezer Erkli, “Yeni Nesil Şebekeler ve Akıllı Ulaşım” konusunda yaptığı konuşmada yaygın ağ ve erişim hizmeti için Türk Telekom’un mevcut durumu ve gelecek için (5G ve 6G) yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. TOFAŞ’dan Otomotiv Yazılım Geliştirme Müdürü Utku Karakaya “OEM Perspektifinden Otomotivde Siber Güvenlik” konusunda yaptığı konuşmada araçlardaki güvenlik katmanları ve güvenlik mekanizmaları konusunda bilgi verdi. Geleceğin araçlarında Over-the-air güncellemelerinin nasıl uygulanacağı konusunda örnekler verdi. Haberleşme ve veri paylaşımda oluşabilecek güvenlik risklerine karşı uygulanabilecek güvenlik mekanizmalarını aktardı. Tüm bunların otomotiv sektöründeki olası etkilerini paylaştı. NXP Hollanda’dan Joost van Doorn, “ITS-G5 / IEEE 802.11p Tabanlı Güvenli ve Güvenilir Kablosuz İletişim Sistemi” konusunda yaptığı konuşmada NXP’nin iletişim güvenliğinde yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi, projelerde elde ettikleri sonuçları paylaştı. AVL Avusturya’dan Stefan Marksteiner, “Bağlantılı ve Otonom Araçlar için Otomatik Siber Güvenlik Testi” konusunda yaptığı konuşmada otomotiv siber güvenliği ile ilgili risklerden bahsedip, otomotivde siber güvenlik sağlanması ve testlerine yönelik regülasyon ve standartlar hakkında bilgi verdi. BigTRI’den Yavuz Selim Bostancı, “Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Uç ve Bulut Bilişim Uygulamaları” konusunda yaptığı konuşmada, uç-bilişim ile bulut bilişim mimarisi, servisleri ve uygulamaları hakkında bilgi vererek, uç-bilişim artan öneminden bahsetti. Ahi Hukuk’dan Av. Gökhan Ahi ve İstanbul Bilgi Üniversitesinden Av. Zeynep Ülkü Kahveci’nin gerçekleştirdiği panelde Otonom Araçlar ve Servislerinin Hukuki Boyutu tartışıldı, değerlendirildi. Ayrıca Yapay Zeka kullanımının yaygınlaşması, son kullanıcı profilinin değişmesi, kullanıcılara sunulan servislerin ortak kullanıma yönelmesi nedeniyle oluşan yeni sorunlar tespit edildi, sorumlular tartışıldı. 

Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler, otomotiv kuruluşları, hücresel ağ operatörleri, hukuk kuruluşları, test ve denetleme kuruluşları, AUS alanında faaliyet gösteren büyük ve küçük-orta ölçekli kuruluşların katılarak katkı verdiği etkinlik, verimli bir şekilde gerçekleştirildi. 

HIZLI ERİŞİM