Doç. Dr. Özgür Kavak’ın Projesi TÜBİTAK Tarafından Kabul Edildi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Kavak’ın "Tercüme Eserlerin Osmanlı Klasik Siyaset Düşüncesindeki Rolü: Mukayeseli Bir İçerik Analizi" adlı projesi TÜBİTAK bünyesindeki "1002-Hızlı Destek Programı" kapsamında onay aldı.

Özgür Kavak’ın destek alan projesi, Osmanlı siyaset düşüncesinin kurucu unsurlarından olan tercümelere odaklanmaktadır. İlk defa kapsamlı olarak Osmanlı ulema ve bürokratları tarafından yapılan siyaset düşüncesi alanındaki tercümelerin, etraflıca tespitinin analitik olarak incelenmesini konu edinmekte; Osmanlı siyaset düşüncesinin tercüme haritasını ortaya koymayı hedeflemektedir. 

Öğretim üyemizi tebrik eder başarılarının devamını temenni ederiz. Haber: Nida Şenler

HIZLI ERİŞİM