Marmara Üniversitesi Sivil Savunma Kulübü ve AFAD İş Birliğiyle Hafif Arama Kurtarma Eğitimleri Düzenlendi

Ülkemiz, jeolojik yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle, afetlerden en fazla etkilenen coğrafyalar arasında yer almaktadır. Bu hususta, gençlerimize afet bilinci kazandırmak üzere Marmara Üniversitesi Sivil Savunma Kulübü’nün girişimleriyle, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından 5 Temmuz- 9 Temmuz tarihleri arasında Hafif Arama Kurtarma Eğitimleri verildi. Verilen eğitimlerde gençlerimizin; afet bilinci kültürü, çevredeki riskler ve bu risklerin azaltılması konusunda bilgilendirilmesi; afete hazırlık, ilk 72 saat izlenecek davranışlar ve alınabilecek temel önlemler, doğru davranış şekilleri ve uygulamaları hakkında bilinç oluşturması amaçlandı. Ayrıca afet acil durum planlaması, temel arama-kurtarma bilgisi ve afetler sonrası temel ihtiyaçlar konusunda bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik çeşitli aktarımlar yapıldı.

Marmara Üniversitesi Sivil Savunma Kulübü tarafından kurulan 15 kişilik arama kurtarma ekibi, üniversitemizde meydana gelebilecek herhangi bir acil durum için hazırda beklemektedir. Gerekli arama-kurtarma araç gereçleri, üniversitemiz tarafından temin edilmektedir. Marmara Üniversitesi olarak afet durumlarında kendimize yetecek yetkinliğe sahibiz.

HIZLI ERİŞİM