Nüfus ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezimizin Proje Başarısı

Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan koordinatörlüğünde yürütülecek olan "Social Policies in Europe: Challenges and Opportunities Ahead" başlıklı proje, Erasmus+ Jean Monnet Modülü kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje 3 yıl boyunca devam edecek olup, projede üniversitemiz öğretim üyeleri Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan, Prof. Dr. Talip Küçükcan, Prof. Dr. Nuri Tınaz, Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Nişancı, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yetiş Bayraktar, Dr. Öğr. Üyesi M. Tahir Kılavuz ve Dr. Öğr. Üyesi Zübeyir Nişancı yer alıyor.

"Social Policies in Europe: Challenges and Opportunities Ahead" projesi, AB'nin Türkiye'deki sosyal politikaların iyileştirilmesini teşvik edip, kolaylaştırarak Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Projenin temel amacı, AB'nin küresel bir aktör olarak Türkiye'de sosyal politika yapımında katkısı konusunda farkındalık yaratmak.

Projenin amaçlarına ulaşması için, öğrencilerin Avrupa'daki değişen sosyal politikalar, çağdaş zorluklar, Avrupa sosyal politikalarına yönelik riskler ve nüfus gibi konulara odaklanan Avrupa Birliği Modülü derslerini seçme imkânına sahip olabilecekleri kurslar düzenlenmesi hedefleniyor. Derslerin sonuçları, proje boyunca düzenlenen seminerler, çalıştaylar ve her dönem sonunda öğrencilerin araştırma makalelerini sunabilecekleri öğrenci seminerleri ile birleştirilecek. Çalıştayların hedefi ise Avrupa'daki sosyal politikalar konusunda yapıcı tartışmaları teşvik etmek için üniversite öğrencileri, akademisyenler, politika yapıcılar ve uzmanları bir araya getirmek.

Projede yer alan öğretim üyelerimizi tebrik eder, kendilerine başarılı bir proje dönemi dileriz.

Mitto-Haber.jpg (339 KB)

HIZLI ERİŞİM