TÜSEB Projesine Kabul

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Pemra Özbek Sarıca’nın peptidlerle ilişkili bağışıklık sistemi proteinlerinin çalışma mekanizmalarının aydınlatılması çalışmasıyla başvurduğu TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) projesi kabul edildi. 

Proje kapsamında, sistematik bir çerçevede HLA (İnsan Lökosit Antijenleri-Human Leukocyte Antigen) molekülleri ile sitotoksik T-hücre reseptörü (TCR) arasındaki bağlanma ve ilişkili bağışıklık sistemi mekanizmalarını anlamaya yönelik hesapsal çalışmalar ile allosteri ve bağlanma mekanizması konularına açıklık getirilmesi hedeflenen projeye 350 bin TL ödenek ayrıldı.

Projenin bütçesi kapsamında üç bursiyer bulunmakta olup, konu ile ilgilenen yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz de desteklenmiş olacak. Proje sonucunda elde edilen verilerin alana önemli katkı sağlayacağı düşünülmekte. 

Projede; proteinlerde allosterik mekanizmanın temel kavramları çerçevesinde çalışılacak ve bu konuda bilgi birikimi oluşturulacak. Geliştirilen yöntem ve analizler, çeşitli güncel biyoloji ve sağlık problemlerinin çözümünde kullanılabilecek. Bunun yanı sıra onkojenik peptidlerin TCR yapısına sunulması sırasındaki allosterik değişikliklerin tanımlanması ve diğer peptidlerden ayrıştırılması; kanserin immunolojik arka planı konusunda yeni bir yaklaşım oluşturacak. Ayrıca çıktıları değişik alanlara hitap eden bu proje sayesinde, TCR-pMHC etkileşimleri ve peptit aşılarının geliştirilmesi konularında edinilecek bilgiler, ilaç dizaynı ve protein mühendisliği konularına da öngörüler sağlayabilecek. 


Haber: Yusuf Kenan Çağlar

HIZLI ERİŞİM