Üniversitemiz İki Proje ile TÜBİTAK 4005 Desteği Aldı

TÜBİTAK 4005 – Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı 2019/1 döneminde üniversitemiz iki ayrı proje ile destek aldı. Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan Gündüz ve Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ferit Bayram hazırladıkları projeler ile desteklenmeye layık görüldü.

Projelerden ilki, Doç. Dr. Oğuzhan Gündüz’ün yöneticiliğini sürdürdüğü Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin yürütücülüğünde hazırlandı. Proje ile, mesleki teknik liselerde biyomedikal alanında eğitim veren öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri ve üç boyutlu biyo yazıcı teknolojisini lise öğrencilerine aktarmaları hedefleniyor. Süreç boyunca eğitime katılan öğretmenlerin ve öğrencilerinin takibi sonrası elde edilecek ürünlerin bir e-Twinning projesine dönüştürülmesi amaçlanıyor.  

Destek alan ikinci proje Diş Hekimliği Fakültesinde hazırlandı. Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi ABD Dr. Öğretim Üyesi Ferit Bayram’ın yürütücü ve Prof. Dr. Yasemin Özkan ile Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz Umut Aslan'ın araştırmacı olduğu proje; diş hekimliği fakültesi lisansüstü öğrencilerinin, teorik ve pratik derslere sürekli erişebilecekleri sanal bir ortam oluşturmanın öğrencilerin derslere olan ilgi ve motivasyonlarını arttırıp arttıramayacağını değerlendirmeyi amaçlıyor.

TÜBİTAK 4005; Öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri yenilikçi yaklaşımlar aracılığıyla kazandıran etkileşimli faaliyetleri destekleyen bir programıdır. Doğa bilimleri, mühendislik ve teknoloji alanları, tıbbi bilimler, tarımsal bilimler, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında hazırlanan projeler 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programına başvurabilir.

TÜBİTAK 4005 destekleme Programı ile ilgili detaylı bilgiye bu linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

HIZLI ERİŞİM