Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Girmeye Hak Kazanan ve Kazanamayanların Listesi

 Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizce yapılacak olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına girmeye hak kazanan ve hak kazanamayan personelin listesi ektedir.
 

 

KADROLARHAK KAZANANLARHAK KAZANAMAYANLAR 
KÜTÜPHANECİ  
MEMUR
MÜHENDİS  
PERFÜSYONİST  
SAĞLIK TEKNİKERİ  
ŞEF
TEKNİKER

 

 

 

HIZLI ERİŞİM