IFS2022 - 9th International Fructan Symposium / 9. Uluslararası Fruktan Sempozyumu

10-13 Ekim 2022 tarihleri arasında The Marmara Otel (Taksim)'de düzenlenmesi planlanmış olan IFS2022 - 9th International Fructan Symposium / 9. Uluslararası Fruktan Sempozyumu (www.ifs2022.com) etkinliğinin temel amacı, dünya üzerinde fruktanlar üzerine çalışan çok farklı bilim insanlarını bir araya getirerek çalışmalarını ve tecrübelerini paylaşmalarını sağlamak ve ülkemizi, kültürümüzü ve İstanbul’u tanıtmaktır. Konferansın uluslararası bilimsel komitesini beş kıtadan 20’den fazla farklı ülkeden bilim insanı oluşturmaktadır. 30 yıldan bu yana organize edilen IFS sempozyumları kapsamında bu araştırma gruplarının en güncel sonuçlarının paylaşımı ve sektör ile ortak platformlarda buluşmaları hedeflenmiştir.

Ekte etkinlik afişi sunulmuştur.

Etkinliğimize tüm üniversitemiz akademisyenleri davetlidir.

 

IFS Organizasyon Komitesi

 EK:
Afiş

 

 

HIZLI ERİŞİM