"MİTTO- Ufuk Avrupa Marie Sklodowska Curie Alanı Değişim Programı (Staff Exchange) Bilgi Günü

Ufuk Avrupa Marie Curie Alanı (MSCA) altında fon sağlayan Staff Exchange Programı, her seviyeden araştırmacının kurumunu terk etmeden her tematik alanda katılabileceği bir değişim programıdır. Değişim Programı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumlar aracılığıyla Türkiye ile Avrupa içinden ve dışından ülkeler arasında gerçekleştirilecek araştırmacı personeli, teknik ve idarî personel değişimi yoluyla sektörler (akademi / sanayi) ve ülkeler arası bilgi, teknoloji ve tecrübe transferinin sağlanması hedeflenmektedir.

Başvurular bireysel olarak değil farklı ülkelerden farklı kurumların bir araya gelerek oluşturduğu konsorsiyumlar aracılığı ile yapılır.

MSCA Değişim Programı çerçevesinde 19 Ocak, Çarşamba günü, 10:00 - 12:00 saatleri arası TÜBİTAK tarafından Zoom platformundan bir Bilgi Günü düzenlenecektir.

Program ve Kayıt bilgileri ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

EK:
Staff Exchange Bilgi Günü

HIZLI ERİŞİM