"Müzecilik Konuşmaları" Etkinliği

Üniversitemizin Değerli Mensupları,

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca 2 Aralık Perşembe günü, 09.00-12.00 saatleri arasında, Göztepe Yerleşkesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonunda ”Müzecilik Konuşmaları” etkinliği planlanmıştır. Etkinlik programı aşağıda yer almaktadır.

Tüm mensuplarımızı davet eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 

 

“MÜZECİLİK KONUŞMALARI”

 

2 Aralık Perşembe Saat: 09.00-12.00

 

Moderatör:

Doç. Dr. Güssün GÜNEŞ  /  Marmara Üniversitesi  KDDB &Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Konuşmacılar:

Sefa ÖZKAYA  /  Milli Savunma Üniversitesi

“Müzenin Epistemolojisi ve Ontolojisi“

 

Prof. Dr. Zeki KUŞOĞLU / Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

“Kültür Derlemeciliğinden Müzeye”

 

Prof. Dr. Tayfun AKKAYA  /  Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

“Genel Kurmay Başkanlığı Müzecilik Seminerleri”

 

Öğr. Gör. Mahir Ergüven ERKUL /  Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

“Askeri Müze Koleksiyonları”

 

Hacer GÜLEN  /  PTT A.Ş.  Değerli Kağıtlar ve Müze Müdürü

“PTT Müzesinin Tarihi”

 

Araştırmacı Mustafa SULU  /  Marmara Üniversitesi KDDB

“Osmanlı Dönemi’nden Kalma Yazma Eserlerin Aslına Uygun Onarımı”

 

EK: Poster

 

HIZLI ERİŞİM