Patent Değerleme Bilgi Günü

Üniversitemiz İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) Müdürlüğü tarafından, 22 Mart 2019 Cuma günü 10.00-12.00 saat aralığında, Üniversitemiz Göztepe Yerleşkesi Prof. Dr. Ayhan MERGEN Konferans Salonu’nda (MB 144’te) “SINAİ MÜLKİYET VARLIĞININ DEĞERİNİN TESPİT EDİLMESİ” çalışmalarımız kapsamında düzenlediğimiz Bilgi Günlerinin ilki olan “PATENT DEĞERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER” konulu bir Patent Bilgi Günü düzenlenecektir.

 

Türk Patent ve Marka Kurumu’nda Sınai Mülkiyet Uzmanı olarak görev yapan Fikri HANGÜL, bu etkinlik kapsamında;

 

  • Değerleme ile İlgili Temel Kavramlar
  • Değerlemeyi Etkileyen Faktörler
    • Objektif Kriterler
    • Sübjektif Kriterler
    • Ticari Faktörler
  • Patent Değerleme Yöntemleri

hakkında bilgilendirme yapacak olup, katılımcıların sorularını yanıtlayacaktır. Buna bağlı olarak, Patent Başvurusu yapmış/yapacak Akademisyenlerimizin, lisansüstü ve doktora öğrencilerimizin Bilgi Günümüze katılması büyük önem taşımaktadır.

 

EK:

EK-1 Fikri HANGÜL Özgeçmiş

EK-2 Afiş

HIZLI ERİŞİM