Üniversitemizin Yeni Vizyonu: Araştırma Üniversitesi

ÜNİVERSİTEMİZİN YENİ VİZYONU:
ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen vizyon çerçevesinde Sayın YÖK Başkanımız tarafından açıklanan strateji belgesinde Marmara Üniversitesi araştırma üniversitesi olmaya hak kazanmıştır.

Bu gelişme üniversitemizin önümüzdeki kısa-orta-uzun vadeli çalışma modeli ve yaklaşımlarını da belirgin hale getirmiş ve hepimize büyük bir heyecan vermiştir. Aynı zamanda ülkemiz ve kurumumuz için yeni sorumluklar da yüklemiştir.

Üniversitemizin bu yeni vizyonu özellikle öğrencilerimiz-mezunlarımız ile güçlü iletişim ve işbirliğini gerektirmektedir. Bu çerçevede gerek mezunlarımız gerekse de ülkemizin geleceği öğrencilerimiz ile ortak bir vizyon ile geleceğimize katkı sağlamak için güçlü liderlik oluşturacağız.

Üniversite olarak bütün paydaşlarımızla sıkı işbirliği yaparak, var gücümüzle çalışacağız. Araştırma üniversitesi olma yolunda önemli ve etkili projeler geliştirecek; iş, bilim, teknoloji, siyaset, sanat alanlarında liderler yetiştirmek için çalışmalarımıza büyük hız vereceğiz.

Ülkemizin büyük ekonomilerle rekabet etmesi, endüstriyel ileri ve katma değerli teknoloji geliştirmesine yönelik çalışmalara liderlik etmesi için bütüncül yapılanmayı hemen başlatacağız.

Bu yeni süreçte temel yaklaşımımız bütün paydaşlarımız ile etkin, etkili ve sonuç odaklı çalışmalar yaparak Ülkemizin geleceğine yönelik sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmektedir.  Öğretim üyelerimiz, idari personelimiz, öğrencilerimiz, iş dünyası, STK’lar, uluslararası kurumlarla geliştireceğimiz mekanizmalar ve çalışma modelleri ile üniversitemize layık görülen bu değerli misyonu en iyi şekilde yerine getirme sorumluğu ile hareket edeceğimizi bilgilerinize saygı ile rica ederim.

Prof. Dr. Mustafa Kurt

Rektör

 


Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 15.12.2021 14:10:06 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM