"IGBC II. International Green Biotechnology Congress 09 - 11 Eylül 2019

9-11 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan II. International Green Biotechnology Congress, bitkilerin besinsel niteliğini iyileştirme ve miktarını artırma ve üretim ekonomisini de iyileştirme amacıyla bitkiler üzerinde biyoteknolojik yöntemler uygulayan 'yeşil biyoteknoloji' araştırma ve uygulamalarını irdelemek üzere düzenlenecektir. Bu kongre ile katılımcılarının konuyla ilgili akademik bir çalışmayla düşüncelerini paylaşacakları bir ortam ve platform sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Kongrenin üçüncü gününde ise, araştırma, geliştirme, üretim ve ticarileşmede aktif olan akademik ve endüstriyel üyelerin iş birliğini sağlayan Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) tarafından yönetilecek olan Endüstriyel Fuar Günü “Industrial Expo Day (IED)” düzenlenecektir. Böylelikle, üç gün sürecek olan bilimsel sunumlar, poster oturumu ve Endüstriyel Fuar Günü ile teknoloji transfer kapasitesinin nasıl artırılacağı ve yeşil biyoteknoloji konusunda ortaklarla sürdürülebilir işbirliğinin nasıl sürdürüleceği hakkında görüşmeler yapılacak ve tüm dünyadan akademisyenlerin biyoteknoloji sektöründen paydaşların bir araya getirilmesi sağlanacaktır.

 

EK:

Afiş

HIZLI ERİŞİM