Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü (MÜİSEF) Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Marmara Üniversitesi’nin işbirliği ile kurulan Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü (MÜİSEF) 1. Danışma Kurulu Toplantısı 30 Temmuz Salı günü Marmara Üniversitesi Sultanahmet Külliyesi’nde gerçekleştirildi.

Açılış ve Hoşgeldiniz Konuşmaları 

İslami Finans alanında yurtiçi ve yurtdışından önemli akademisyenleri bir araya getiren toplantının hoşgeldiniz konuşmaları Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar tarafından; açılış konuşması MÜİSEF Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Boynukalın tarafından yapıldı. 

Prof. Dr. Göksel Aşan yaptığı konuşmada; “MÜİSEF’in İstanbul’un küresel bir İslami finans merkezi olması hedefinin önemli yapıtaşlarından bir tanesi olacağını”  belirtti. MÜİSEF ile İslami finans alanına daha bütüncül bir bakış geliştirileceğini anlatan Aşan, enstitüyle aynı zamanda "İstanbul'u bir finans merkezi yapma" amacına akademik bir altyapı oluşturacağını ifade etti. Aşan, İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) dünyadaki örneklerinden farklılaşacağını belirterek, finansal teknolojiler ve İslami finans alanlarının kendileri açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar konuşmasında; “MÜİSEF’in kuruluşunun adil, etkin ve kapsayıcı yeni bir finansal sisteme doğru önemli bir adım” olduğunu belirtti. Özvar, MÜİSEF’in hedefinin İslam ekonomisinin teorik zemini üzerinde ekonomi ve finans sektörüne yönelik çözüm önerileri geliştirmek olduğunu belirti. İslami finans kurumlarına İslami prensiplere uygun, İslam ahlakı ile şekillenmiş çözümler ve kurumlar teklif etmeyi istediklerini vurguladı.

MÜİSEF Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Boynukalın yaptığı konuşmada; “ Enstitümüz Türkiye’de İslam Ekonomisi ve Finansı konusunda kurulan ilk enstitüdür” dedi. Enstitüde Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç farklı dilde eğitim vermeyi amaçladıklarını belirten Boynukalın, mezun olacak öğrencilerin küresel finansal sisteme uyumlu, disiplinlerarası uyum ve terbiyeye sahip olacaklarını dile getirdi. Boynukalın, enstitüye kabul edilen başarılı öğrencilerin çalışmalarını bağımsız şekilde sürdürebilmeleri için burs imkanları sağlanacağını sözlerine ekledi.

Danışma Kurulu Toplantısı açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti. 

Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü (MÜİSEF) 

Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü (MÜİSEF), 17 Nisan 2019 tarih ve 30749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 967 nolu Cumhurbaşkanı kararı ile kurulmuştur. MÜİSEF, İslam ekonomisi ve finansının bütüncül görünümünü geliştirmek için İslâmî ahlaka vurgu yapan, ulusal ve uluslararası ilmî birikimden faydalanan, geleneğimizde bu alanda yapılmış çalışmalara dayanarak modern dönemde ortaya çıkan ve gelişmekte olan çalışma alanları ve kurumlar hakkında araştırmalar yürüten uluslararası kimliğe sahip bir kurum olma hedefindedir. MÜİSEF; Türkiye’de, bu anlamda kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. 

MÜİSEF, bu kapsamda, uluslararası düzeyde eğitim sağlamak ve yürütülecek olan araştırmalara uluslararası bir mahiyet kazandırmak için İslam Ekonomisi ve Finansı alanında Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yüksek lisans ve doktora programların açmayı planlamaktadır. Enstitü, öğrencilerine uluslararası standartlarda ve disiplinlerarası bir formasyon kazandırmak amacıyla İslam ekonomisi, İslami finans ve İslam hukuku gibi mevcut dersler yanında iktisat teorisi, matematiksel yöntemler, finansal teknoloji, risk yönetimi, ekonometri ve simülasyon yöntemleri gibi yenilikçi ve inovatif dersleri de müfredatına koyacaktır. 

Ayrıca, enstitü; lisansüstü eğitim faaliyetlerinin yanında, paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası boyutlarda seminerler, toplantılar, çalıştaylar ve konferanslar düzenleyecek; projeler hazırlayacak; sertifika programları yapacak; bu alanda akademik çalışmalar ve ders materyalleri hazırlayacaktır.

 

HIZLI ERİŞİM