2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği kapsamında hazırlanan "2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu" na ekten ulaşabilirsiniz.

EK:
2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

 

 

HIZLI ERİŞİM