2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA 04.04.2023 TARİHLİ ÜNİVERSİTEMİZ SENATO KARARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

BAHAR YARIYILI EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA

04.04.2023 TARİHLİ ÜNİVERSİTEMİZ SENATO KARARI

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30.03.2023 tarihli Yükseköğretim Kurumlarındaki Bahar Yarıyılı Eğitimi hakkında aldığı kararlar dikkate alınarak aşağıdaki Senato kararları alınmıştır:

1.  2022-2023 Bahar Yarıyılına mahsus olmak üzere, birimlerin müfredatlarındaki bazı derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle çevrim içi ve bazı derslerinde sınıfta isteyen öğrencilerin katılımıyla aynı anda Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden çevrim içi verilmesine,

2.  Akademik birimlerin müfredatlarının her bir sınıfında 3 (üç) dersten az olmamak üzere dersleri, yüz yüze sınıf ortamında ve eş zamanlı olarak uzaktan öğretim yoluyla yapacak şekilde planlamalarına ve öğrencilerini detaylı bir şekilde bilgilendirmelerine,

3.  Sınıf ortamında (hibrit olarak) yapılan derslere öğrencilerin katılımlarının zorunlu tutulmamasına,

4.  Tıp Fakültesi 4-5 ve 6. sınıf öğrencileri, Diş Hekimliği Fakültesi 4-5. sınıf öğrencileri ve Öğretmenlik Uygulaması dersini alan öğrenciler için mevcut uygulamanın aynen devam etmesine,

5.  Tıp Fakültesi 4-5 ve 6. sınıf öğrencileri ve Diş Hekimliği Fakültesi 4-5. sınıf öğrencileri haricindeki öğrencilerin aldıkları derslerin uygulamalarının ödev, proje vb. şekilde yapılabilmesine, birimlerin değerlendirmelerine göre bu şekilde yapılamayacak uygulamalı derslerin bahar yarıyılı içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesine,

6.  Meslek Yüksekokulları ve Fakültelerin programlarının son sınıf öğrencilerinin mezuniyetlerinde problem yaşanmaması için, birimler tarafından gerekli planlamaların yapılmasına ve öğrencilere duyurulmasına,

7.  Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan gelerek üniversitemizde eğitime devam etmekte olan öğrencilerin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmelerine,

8.  Lisansüstü programlarda hem uzaktan hem de yüz yüze eğitimle verilecek derslerin Enstitü Yönetim Kurullarında belirlenmesine ve uygulanmasına,

9.  Tıp Fakültesi 4-5 ve 6. sınıf öğrencileri ve Diş Hekimliği Fakültesi 4-5. sınıf öğrencileri haricindeki öğrencilerin bahar yarıyılındaki ara sınavlarının (yarıyıl içi) (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrim içi sınavlar, ödevler, çevrim içi kısa sınavlar, projeler, UES kullanım analitikleri ve benzeri uygulamalar kullanılarak, çevrim içi yapılmasına,

10.  Tıp Fakültesi 4-5 ve 6. sınıf öğrencileri ve Diş Hekimliği Fakültesi 4-5. sınıf öğrencileri haricindeki öğrencilerin bahar yarıyılındaki yarıyıl sonu (final), bütünleme, tek ders, mezuniyet için üç ders sınavlarının uygulama yöntemlerinin Mayıs ayı içerisinde akademik birimler tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda belirlenmesine,

11.  Tez izleme, yeterlik, tez öneri ve tez savunma sınavlarının yüz yüze ya da çevrim içi yapılmasının Enstitü Yönetim Kurullarında belirlenerek öğrencilerin bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

 

Senato Kararı PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

HIZLI ERİŞİM