Akademik İlan

Üniversitemize ait Öğretim Üyesi alım ilanı 15.10.2020 tarih ve 31275 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmış olup, ilan metnine ekten ulaşabilirsiniz. 

 

EK:
İlan Metni

HIZLI ERİŞİM