Akademik İlan

Üniversitemize ait öğretim üyesi alım ilanı 30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmış olup, ilan metnine ektedir.

 

EK:
İlan Metni

HIZLI ERİŞİM