Akademik İlan

Üniversitemize ait Öğretim Üyesi alım ilanı 18.09.2020 tarih ve 31248 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmış olup, ilan metnine ekten ulaşabilirsiniz. 

EK:
İlan Metni

HIZLI ERİŞİM