Akademik İlan (Öğretim Görevlisi 25.06.2021)

Üniversitemize ait öğretim görevlisi alım ilanı 25.06.2021 tarih ve 31522 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmış olup, ilan metni ektedir.

EK:
İlan Metni

HIZLI ERİŞİM