Akademik İlan-Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alım İlanı-2

Üniversitemize ait Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alım ilanları, 31.12.2019 tarih ve 30995 ((5.
Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, ilan metinleri ektedir.

 

EK:

Öğretim Elemanı Alım İlanı
Öğretim Üyesi Alım İlanı

HIZLI ERİŞİM