Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP)

Değerli Araştırmacılarımız,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı arasında imzalanan “Araştırma Üniversiteleri Destekleme Programı İş Birliği Protokolü” kapsamında, araştırma üniversitelerine Yükseköğretim Başkanlığı tarafından her yıl yapılan değerlendirme sonucunda ortaya çıkan performans puanları ile orantılı olarak araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere bütçe aktarılacaktır. Bu kapsamda aktarılan bütçeler ise Yükseköğretim Başkanlığı Yürütme Kurulunun 20.04.2022 tarihli kararı ile yürürlüğe giren “Araştırma Üniversiteleri Destekleme Programına İlişkin Usul ve Esaslar” hükümlerine uygun olarak bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılacaktır.

YÖK Başkanlığı tarafından üniversitelerin “Araştırma Üniversiteleri Destekleme Programı” kapsamında yürüttüğü projeler ve çıktı performansları da izlenecek ve değerlendirilerek sonuçları Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına raporlanacaktır. Önümüzdeki yıllarda üniversitelerin üretkenliklerine göre bu kapsamda aktarılacak ödeneklerin artırılması da beklenmektedir.

Yukarıda özetlenen kapsamda Üniversitemize aktarılacak bütçe ile finanse edilmek üzere araştırmacılarımıza yönelik “Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP)” başlatılmıştır.

Başvuru koşulları ve başvuru tarihleri yakın bir zamanda bildirilecek olup, başvurular https://bapsis.marmara.edu.tr/ adresinde kullanımda olan Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (BAPSİS) üzerinden BAP Koordinasyon Birimine iletilecek.

Tüm proje önerileri hakem değerlendirmesine sunulacak, gerekli görülen projeler için BAP Komisyonuna proje ekibi tarafından sözlü sunum yapmaları talep edilecek ve bilimsel değerlendirme sonuçlarının yanı sıra Yükseköğretim Başkanlığı tarafından üniversitemize bu kapsamda aktarılacak bütçe imkanları da dikkate alınarak desteklenecek projeler karara bağlanacaktır.

 

Rektörlük

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

HIZLI ERİŞİM