Düzeltme İlanı (Öğretim Görevlisi)

Üniversitemize ait Düzeltme İlanı 29.09.2022 tarih ve 31968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış
olup, ilan metnine ekten ulaşabilirsiniz.

EK:
İlan Metni

HIZLI ERİŞİM