Düzeltme İlanı (Öğretim Üyesi)

Üniversitemize ait Düzeltme İlanı 15.11.2022 tarih ve 32014 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış
olup, ilan metni ektedir. 

 

EK:
İlan Metni

HIZLI ERİŞİM