MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVI İLE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAVI HAKKINDA DUYURU

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Uyarınca Üniversitemiz Görevde Yükselme Sözlü Sınavı 14 Mayıs 2019 tarihinde, Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı 17 Mayıs 2019 tarihinde Üniversitemiz Göztepe Kampüsü İbrahim Üzümcü Binası'nda sabah saat 09:00’da başlamak suretiyle yapılacaktır.


Not:

*Sözlü Sınava katılacak adayların kimliklerini getirmeleri gerekmektedir.

*Sınav salonuna cep telefonu alınmayacaktır.


EK:

SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN PERSONEL LİSTESİ

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN PERSONEL LİSTESİ

HIZLI ERİŞİM