MİTTO- AB Çerçeve Programları’na Yönelik Yeni DestekMekanizması: Ağlara Üyelik Desteği!

Ülkemizin aidat ödeyerek katılım sağladığı AB Çerçeve Programları (AB ÇP) kapsamında Türkiye’deki paydaşların program hakkında farkındalıklarının, Türkiye’den gerçekleştirilecek proje başvuru sayısının ve bu projelerin kalitesinin artırılmasına yönelik destek ve ödül programları "TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programlarına ilişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde yürütülmektedir.

Ağlara Üyelik desteği ile AB ÇP çerçevesinde sunulan proje önerilerine dâhil olunmasında ve AB ÇP önceliklerinin belirlenmesinde etkili olan ağlara üyeliğin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, ulusal mevzuat uyarınca küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar başvurabilir.

Ağlara Üyelik Desteğine ilişkin detayları bulabileceğiniz linkler aşağıdadır.

Destek Kapsamındaki Ağ Listesi:

https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u264/aglara_uyelik_destegi_desteklenebilecek_ag_listesi_0.pdf

İnfografik :

https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u264/aglara_uyelik_info.pdf

Duyuru:

https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u264/aglara_uyelik_destegi_duyurusu_son.pdf

HIZLI ERİŞİM