MİTTO- ERA PerMed 2021 Yılı Çağrısı Açıldı.

ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı kapsamında desteklenmekte olan ve kişiselleştirilmiş tıp alanında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanmasını, mükemmeliyetin teşvik edilmesini ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasını amaçlayan bir ERA-Net Cofund projesidir.

ERA PerMed 2021 yılı çağrısı, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren 30 farklı fonlama kuruluşunun katılımı ile 14.12.2020 tarihi itibariyle açılmıştır. Çağrının konusu “Kişiselleştirilmiş Tıp Alanında Multidisipliner Araştırma Projeleri – Kişiselleştirilmiş Tıp Uygulamaları için Klinik Karar Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi” olarak belirlenmiştir.

Çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgilere linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-permed-2021-yili-cagrisi-acildi

HIZLI ERİŞİM