MİTTO- TET ARGE PROJE PAZARI

AR-GE Proje Pazarı vasıtasıyla Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörü ’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayii ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Kategoriler :

Etkinliğin temaları Elektrik, Elektronik ve Bilişim’dir. Bu temalar altında aşağıdaki alt başlıklar altında projelerin önerilmesi tavsiye edilmekle beraber, bu alt başlıklar dışındaki konularda belirtilen temalar kapsamında olduğu müddetçe kabul edilebilecektir.

  • Akıllı Binalar ve Çevre
  • Akıllı Enerji
  • Akıllı Sağlık ve Medikal
  • Akıllı Ulaşım ve Ulaşım Araçları
  • Diğer Akıllı Uygulamalar

Son Başvuru Tarihi: 01 Ocak 2021

Etkinlik Tarihi : 02-04 Şubat 2021

Ayrıntılı bilgi için: https://www.tetprojepazari.org/tr/default.aspx

HIZLI ERİŞİM