MİTTO-TÜSEB Tarafından Desteklenen Projelerin Harcamaları

TÜSEB kaynaklarından desteklenmesine karar verilen ve Üniversitemizde yürütülmekte olan projelerin mal ve hizmet satın alımlarının hangi satın alma yönetmeliğine ya da usul ve esaslara göre yapılacağı konusunda; projeler karşılığı aktarılacak tutarların transferi, izlenmesi, harcanması, kayıt ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili açıklamalar ekte maddeler halinde bilgilerinize sunulmuştur.

 

EK:
EK (7 sayfa)

HIZLI ERİŞİM