Üniversite-Sanayi İşbirliği Projeleri-VİS Projesi

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nün himaye ve talimatıyla, üniversite öğrencilerimizin teorik bilgilerinin pratiğe geçirilmesi ve sanayi ile irtibatlanması, dolayısıyla ülkemizin katma değerli ürün ve hizmet üretimine öğrencilerimizin hızla katılımının sağlanması amacı ile Teknoparkımız bünyesinde faaliyette bulunan VİS Teknoloji A.Ş. Firması ile işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır.

Yarışma şeklinde düzenlenecek olan faaliyet ekte sunulmuştur. Yarışma 11.01.2021 tarihinde başlamış olup, 05.02.2021 tarihinde projelerin teslimi öngörülmüştür. Başvurular Teknopark senay.marmaratek@gmail.com adresine e-posta yolu ile yapılacak ve 26.02.2021 tarihinde sonuçlar açıklanacaktır.

EK:
Faaliyet Bilgileri

HIZLI ERİŞİM