Görevde Yükselme Sınavı-Kesinleşen Yazılı Sınav Sonucu

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu Kararı

24.12.2022 tarihinde gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına ilişkin olarak, yapılan itirazlar Kurulumuzca değerlendirilmiştir.

Aşağıda detaylıca izah edildiği üzere, 

1- Şube müdürü sınavındaki 17. Sorunun cevabının cevap anahtarında “D” seçeneği olarak gösterildiği ancak “C” olması gerektiği, şube müdürlüğü sınavına giren tüm adayların kağıtlarında bu yönde düzeltme yapılması gerektiği,

2- Şef, Şube Müdürü ve Memur sınavındaki 33. Sorunun cevabının cevap anahtarında “D” seçeneği olarak gösterildiği ancak “E” olması gerektiği, şef, şube müdürlüğü ve memurluk sınavına giren tüm adayların kağıtlarında bu yönde düzeltme yapılması gerektiği,

3-Diğer sorulara ilişkin itirazların reddedilmesi,

4-Sınavın usul ve esaslarına ilişkin yapılan itirazlara ilişkin olarak Kurulumuzun yetkili olmadığı yönünde

karara varılmıştır. 

Güncellenen Cevap Anahtarı dikkate alınarak Kesinleşen Yazılı Sınav Sonuçları

Güncellenen Görevde Yükselme Sınav Soruları

ŞUBE MÜDÜRÜ file (1).png (2 KB)
ŞEF file (1).png (2 KB)
MEMUR file (1).png (2 KB)

 

HIZLI ERİŞİM