MİTTO- BİGG 1512 Çağrı Duyurusu

Değerli Akademisyenimiz/Öğrencimiz/Paydaşımız

Fikirlerin bir tohum gibi serpilip yeşerdiği günümüz Girişimcilik ve İnovasyon Ekosisteminin en güçlü aktörlerinden birisi olan Marmara Üniversitesi Teknopark A.Ş. yürütücülüğünde ve Okan Üniversitesi işbirliğinde yürütülen TÜBİTAK Mx BİGG Marmara Programı Açıldı!

Program Kapsamında Desteklenen Alanlar,

    • Akıllı Ulaşım
    • Akıllı Üretim Sistemleri
    • Enerji ve Temiz Teknolojiler
    • İletişim ve Sayısal Dönüşüm
    • Sağlık ve İyi Yaşam
    • Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme

Kimler Başvurabilir?

    • Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,
    • Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişi,
    • Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
    • Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

Mx BiGG Marmara programına başvurarak 450.000 TL hibe desteğinden yararlanarak teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenler için; Marmara Üniversitesi Teknopark A.Ş. yürütücülüğünde ve Okan Üniversitesi işbirliğinde gerçekleşecek Mx BiGG Marmara programı için detaylı bilgilere ve başvuru için; www.biggmarmara.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Girişimci adaylarının seviyelerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak pek çok farklı mentor ile görüşme fırsatı yakalanabilmekte ve bunun yanında Mx BiGG Marmara girişimcilerine program kapsamında ve sonrasında da sağlanacak olanaklar , 

    • Mentor Görüşmeleri
    • İş Fikri Doğrulama Eğitimi
    • Patent Tarama Eğitimi
    • Prototipleme Atölyesine Erişim (Atölye Üsküdar)
    • Kanvas İş Modeli Eğitimi
    • Etkili İş Fikri Sunumu Eğitimi
    • İş Planı Yazma Eğitimi
    • Potansiyel Yatırımcı, Müşteri ve İş Ortaklarına Erişim
    • Teknolojik Altyapıya Erişim

Ayrıca süreç içerisinde girişimci adayları gerek yatırımcılarla gerekse potansiyel müşterilerle tanışma fırsatı elde etmektedirler. Girişimcilik serüveninin ilk adımı olan TÜBİTAK BiGG hibesine Marmara Üniversitesi Teknopark A.Ş. ve Okan Üniversitesi’nin  yenilik ve yaratıcı gücüyle başvurmak için  www.biggmarmara.com  adresini ziyaret edebilirsiniz.

EK:
Afiş1
Afiş2
Afiş3
Afiş4

 

 

 

HIZLI ERİŞİM