M.Ü. 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 25/2. maddesi ile ''Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin İdare Faaliyet Raporlarının Performans Esaslı Program Bütçe Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında Usul ve Esaslar" çerçevesinde hazırlanan Üniversitemiz 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu ektedir.

EK:
M.Ü. 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu

HIZLI ERİŞİM